Jesteśmy jednym z największych serwisów zrzeszonych w sieci O.K. Serwis.
Współpraca rozpoczęła się w roki 2016 roku i trwa nadal z trójstronnymi korzyściami i zadowolniem dla:

O.K. Serwis, GOLUCH MERC SERVICE oraz Klient!

Jesteśmy w pełnii zadowaleni z inicjatyw i inwestycji jakie oferuje sieć O.K. Serwis dla naszej firmy:

Fachową wiedzę na temat naprawch pojazdów, pomoc w wyposażeniu serwisu i procowników.

Nasi Partnerzy: