Skupujemy auta i gwarantujemy atrakcyjne ceny. Zapewniamy, że recykling pojazdów i części samochodowych przeprowadzany przez naszą stację, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Nasza Stacja Demontażu Pojazdów funkcjonuje w oparciu o zasadę 3 x R. Pod tym skrótem kryją się takie pojęcia jak: Reduce (ogranicz), Reuse (użyj ponownie) i Recycle (oddaj do recyklingu). W myśl tych trzech zasad, nasza stacja dokonuje selekcji części samochodowych. Nieuszkodzone, sprawnie działające części są przeznaczane do ponownego użytku, a uszkodzone zostają poddane recyklingowi. Jako stacja demontażu pojazdów w głównej mierze zajmujemy się złomowaniem samochodów wycofanych z użytku i odzyskiwaniem części do recyklingu.

Zanim rozpocznie się proces demontowania pojazdu, w pierwszej kolejności dokonuje się jego pomiaru, dokładniej mówiąc tzw. masy własnej. Podczas pomiaru pojazd jest pozbawiony jakiegokolwiek ładunku. Nie może znajdować się w nim kierowca, ani pasażerowie. Kolejną bardzo ważną czynnością, mającą na celu przygotowanie samochodu do demontażu, jest wyciągniecie akumulatora. W tym przypadku osoba zajmująca się demontażem musi stosować się do narzuconych zasad bezpieczeństwa. Po usunięciu akumulatora, powinna go bezzwłocznie umieścić w przystosowanym do tego celu pojemniku. Następnie wyciągane są poduszki powietrzne oraz przeprowadza się osuszanie pojazdu z paliwa, płynów samochodowych, gazu. W dalszej kolejności demontuje się filtr oraz zbiornik gazu, jeśli zachodzi taka konieczność. Podczas demontażu selekcjonuje się części, które mogą zostać odsprzedane i ponownie użyte.

Kiedy już dokonano selekcji części nadających się do ponownego użytku, następuje oddzielenie różnego rodzaju materiałów m.in. szkła, metalu, plastiku. Prawie całkowicie zdemontowane nadwozie pojazdu jest poddawane całkowitej kasacji w prasie hydraulicznej.


alternative text

alternative text

alternative text