Nasza firma posiada "Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów DEKRA" dokonuje zmian konstrukcyjnych w pojazdach:

- demontaż przegrody, demontaż kraty, demontaż kratki
- zmiana z samochodu ciężarowego na osobowy
- zmiana z samochodu z osobowego na ciężarowy
- zmiana z samochodu na specjalistyczny
- zmiana z samochodu na brygadowy tzn, np. 9-cio osobowy + wszelkiego rodzaju agregaty
- zmiana liczby miejsc (w ofercie posiadamy wszystkie rodzaje foteli samochodowych)
- i wiele innych...


Zmian konstrukcyjnych pojazdu może dokonać tylko warsztat, posiadająca zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. nr 251 z dnia 31 grudnia 2007 r.poz. 1885) kod działalności gospodarczej PKD 45.20.Z (konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli).



    Na dokonaną zmianę otrzymują Państwo:

- oświadczenie i opis o "Zmianie konstrukcyjnej" na druku zgodnym z rozporządzeniem
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- upoważnionej do wykonywania zmian pełną dokumentacje rejestracyjną OSKP DEKRA